Haljastus

Haljastuse projekteerimine koosneb erinevatest tööprotsessidest ning haljastusteenuse erinevad väljundid on:

+ nõustamine
+ planeerimine
+ eskiisplaani koostamine
+ haljastusplaanid

Nõustamise teenus saab alguse aiaga/haljasalaga tutvumisest. Hinnatakse võimalusi, tutvutakse kliendi soovidega; antakse soovitusi ja tehakse ettepanekuid. Soovi korral võib koostada kirjaliku kokkuvõtte.

Eskiisplaani koostamiseks toimub maa-ala esmane analüüs, tähtsamate objektide kaardistamine. Koostatakse funktsioonijoonis – määratakse erinevate aiaosade kasutus (eesaed, majandusõu, puhkenurk, lasteala, istutusalad, köögiviljamaa jne).

Haljastusplaan eeldab maa-ala täpset mõõdistamist (geoalus). Analüüsitakse põhjalikult aia erinevaid osasid (valgus – vari, kuiv – niiske, mikrokliima jmt). Vajadusel dendroloogiline hinnang. Koostatakse kahemõõtmeline haljastusplaan (teed, istutusalad, muru, väikevormid, mängualad), tähtsamatele aiaosadele eraldi skeemid ja illustratiivsed joonised.

Lisaks koostatakse seletuskiri, istutusalade ja taimede loetelu (nende iseloomustus), materjalide spetsifikatsioon.